Korporativna politika

Strateške smjernice

Strateške smjernice

Vizija

“MAKING LOCAL FOOD A GLOBAL TREAT”

U budućnosti vidimo Gavrilović kao jednog od ključnih pokretača regionalne ekonomije, neospornog globalnog lidera i promotora tradicionalnih regionalnih mesnih specijaliteta.

Misija

“MAKING PEOPLE ENJOY WHAT THEY EAT”

Strast stvaranja mesnih specijaliteta je temeljni razlog našeg postojanja; strast toliko duboka da je postala tradicijom dužom od 330 godina. Naša misija je stvarati prepoznatljiv okus, te pružati potrošačima jedinstven Gavrilovićev užitak, koristeći najkvalitetnije sastojke uz upotrebu suvremenih tehnologija i procesa.

Strategija

Primjenom novih tehnologija, kontrolirajući i upravljajući svim svojim procesima, kontinuiranim informiranjem i educiranjem zaposlenika i potrošača, stalno poboljšavamo vlastiti sustav poslovanja. Zadovoljavanjem strogih zahtjeva normi jamčimo svojim potrošačima visoku kvalitetu i najviši stupanj sigurnosti proizvoda uz maksimalnu brigu o okolišu.

Stalno investiranje dio je našeg poslovanja. Poboljšanje vlastite konkurentnosti naš je put ka ostvarenju strateškog cilja, a to je povećanje udjela na hrvatskom tržištu i izvoza prema europskom tržištu.

Korporativna politika

Slogan „Odlično je, od Gavrilovića je!“ zasniva svoju istinitost na bogatoj osam generacija dugoj, obiteljskoj tradiciji. Daleke 1690. godine u Petrinji se nastanjuju prvi obiteljski preci koji pokrenuvši mesarski obrt nisu mogli ni sanjati da će njihovi potomci tri stoljeća kasnije biti na čelu jedne od najznačajnijih mesnih industrija u ovom dijelu Europe. Dramatične društvene mijene, usponi i padovi, nikada nisu doveli u pitanje osnovnu konstantu – siguran proizvod i vrhunsku kvalitetu na kojoj se inzistira od samih početaka. Iz razvijenog obrta, 1821. godine razvija se mesna industrija koju odlikuje neprekinut rast obima proizvodnje i ugleda, te neprekidna prisutnost na tržištima.

Strast stvaranja mesnih specijaliteta je temeljni razlog našeg postojanja; strast toliko duboka da je postala tradicijom dužom od 300 godina. Naša misija je stvarati prepoznatljiv okus, te pružati potrošačima jedinstven Gavrilovićev užitak, koristeći najkvalitetnije sastojke uz upotrebu suvremenih tehnologija i procesa.

Primjenom novih tehnologija, kontrolirajući i upravljajući svim svojim procesima, kontinuiranim informiranjem i educiranjem zaposlenika i potrošača, stalno poboljšavamo vlastiti sustav poslovanja. Zadovoljavanjem zakona i strogih zahtjeva međunarodnih normi jamčimo svojim potrošačima visoku kvalitetu i najviši stupanj sigurnosti proizvoda uz maksimalnu brigu o okolišu i energiji te zaštitu osobnih podataka.

Stalno investiranje dio je našeg poslovanja. Poboljšanje vlastite konkurentnosti naš je put ka ostvarenju strateškog cilja. U budućnosti vidimo Gavrilović kao jednog od ključnih pokretača regionalne ekonomije, neospornog globalnog lidera i promotora tradicionalnih regionalnih mesnih specijaliteta.

Ključnu ulogu imaju naše korporativne vrijednosti – šest temeljnih načela koja nas usmjeravaju i vode u svakodnevnom radu. To su:

 1. Odličnost i predanost kvaliteti – primjena najviših standarda u svim segmentima i procesima rada. Smatramo da su sigurnost proizvoda, kultura sigurnosti hrane kod naših zaposlenika, kvaliteta, zaštita okoliša i energije te zaštita osobnih podataka temelj našeg poslovanja.
 2. Odgovornost – prema poslu, zadacima, obvezama te predanost zajedničkim ciljevima. Naša najveća odgovornost su zadovoljni kupci.
 3. Učinkovitost – i pravovremenost u obavljanju poslova i radnih zadataka. Poslove odrađujemo onako kako najbolje znamo i možemo, poštujući svoje i tuđe prioritete.
 4. Poštovanje i suradnja – sa zaposlenicima, dobavljačima i kupcima izgrađujemo odnose koji se temelje na uzajamnom povjerenju, iskrenosti i poštovanju.
 5. Otvorena komunikacija – pravovremena i proaktivna razmjena informacija s kolegama i poslovnim partnerima. Otvoreno iskazujemo svoje mišljenje te bez predrasuda prihvaćamo i razmjenjujemo stavove i ideje.
 6. Spremnost na učenje – tijekom cijelog radnog odnosa. Mi smo dinamična organizacija koja konstantno uči i unapređuje svoje znanje i vještine kako bismo zadržali vodeći položaj na tržištu i uvijek bili što bolji u svom poslu.

 

Petrinja, 12.04.2021.
Član Uprave Georg ml. Gavrilović

Politika kvalitete i sigurnosti hrane

Gavrilović razvija, proizvodi i prodaje visokovrijedne i zdravstveno sigurne prehrambene proizvode koji oduševljavaju tradicionalnim okusom, inovativnim rješenjima i privlačnim dizajnom. Poštujući načela kvalitete i sigurnosti hrane, održavanjem i kontinuiranim poboljšanjima integriranog sustava upravljanja u potpunosti nadziremo realizaciju proizvoda te dokazujemo svojim potrošačima da su nam sigurnost hrane i kvaliteta uz očuvanje okoliša uvijek na prvom mjestu.

Kupci se odlučuju za Gavrilovićev proizvod jer vjeruju da kupuju najbolji i najsigurniji proizvod za sebe i svoju obitelj. Naša politika se temelji na ispunjenju zakonskih propisa kao i zahtjeva i očekivanja naših kupaca.

Utvrđivanjem konteksta organizacije, definiranjem potreba i očekivanja zainteresiranih strana, procjenom rizika i prilika, primjenom novih tehnologija, kontrolirajući i upravljajući svim dijelovima proizvodno-distribucijskog procesa te stalnim informiranjem i educiranjem zaposlenika i potrošača, uspostavljanjem procesa trajnog poboljšanja upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane kroz mjere koje uključuju optimizaciju poslovnih procesa, te kontinuirani nadzor nad svim aktivnostima povezanim s kvalitetom i sigurnošću hrane, poboljšavamo sustav zdravstveno ispravnih, sigurnih i kvalitetnih proizvoda. Naši se zaposlenici kontinuirano educiraju i svjesni su važnosti sigurnosti hrane i kvalitete u poslovanju, te njeguju kulturu sigurnosti hrane u svim svojim postupcima.

Kvaliteta i učinkovitost našeg sustava podrazumijeva zajedničko zalaganje svih zaposlenika na svim razinama kojim zahtijevamo:

 • Poslovanje u skladu s definiranim ciljevima, ciljanim vrijednostima, rizicima i prilikama
 • Poštivanje svih implementiranih sustava za kvalitetu i sigurnost hrane
 • Kontinuiranu usmjerenost na kulturu sigurnosti hrane
 • Prepoznavanje prilika za kontinuirano i trajno poboljšanje na svim razinama
 • Očuvanje i razvoj ključnih znanja i vještina
 • Jasnu i fleksibilnu raspodjelu odgovornosti i ovlasti
 • Potpunu predanost zadovoljenju zahtjeva kupaca
 • Neodgodivo i trajno otklanjanje uzroka nesukladnosti
 • Održavanje i poboljšavanje komunikacije s dobavljačima, kupcima
  i zainteresiranim stranama u lancu hrane
 • Kontinuirano prepoznavanje i implementiranje zahtjeva tržišta
 • Praćenje i neprestano poboljšavanje rezultata svojih aktivnosti

 

Petrinja, 12.04.2021.
Član Uprave Georg ml. Gavrilović

Politika okoliša

Gavrilović se kao jedna od najstarijih mesnih industrija u svijetu oduvijek razvija na principima održivosti uz prijateljski odnos prema okolišu te usklađenost sa zakonskom regulativom i svjetskim standardima. Našu opredijeljenost upravljanja okolišem danas dokazuje sustav upravljanja okolišem certificiran prema normi ISO 14001 kojim se obvezujemo na kontinuiranu brigu o okolišu i neprestano poboljšavanje.

Na čišću i okolišu prihvatljiviju proizvodnju obvezujemo se kroz slijedeća načela:

 • Primjena najboljih raspoloživih tehnika u investicijama i razvoju
  uz osiguranje uvjeta za učinkovitu i okolišu prihvatljivu proizvodnju
 • Informiranje i obrazovanje djelatnika -svaki zaposlenik mora znati kako svojim radom utječe na okoliš
 • Racionalno korištenje vode kao najvažnijeg prirodnog resursa, praćenjem potrošnje i kontinuiranim unapređenjem kroz obradu i ponovno korištenje upotrijebljene vode
 • Smanjenje nastanka otpada uz maksimalno odvajanje i iskorištavanje vrijednih sastojaka sukladno novim saznanjima i tehničkim mogućnostima
 • Osiguranje kvalitete otpadne vode, smanjenje onečišćenja prirodnog recipijenta na temelju utvrđenih planova za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, čija je prvenstvena svrha prevencija onečišćenja okoliša, spremni smo brzo reagirati u slučaju izvanrednih situacija.

Održavamo dobre odnose s državnim tijelima i slijedimo razvoj domaćih, europskih i međunarodnih zakonskih propisa, smjernica i standarda. Kontinuirano procjenjujemo svoj utjecaj na okoliš i o tome informiramo zainteresirane strane. Svoje znanje i iskustvo u upravljanju okolišem dijelimo s poslovnim partnerima.

 

Petrinja, 03.11.2014.
Član Uprave Georg ml. Gavrilović

Politika upravljanja energijom

U skladu s općom poslovnom orijentacijom i etičkim načelima uspješnog i odgovornog gospodarskog subjekta, svjesni važnosti svoje uloge u društvu, kao i potreba ostalih zainteresiranih strana, obvezali smo se na provedbu politike upravljanja energijom.

Svoje ciljeve i ciljane vrijednosti vezane uz upravljanje energijom postižemo ulaganjem u najsuvremeniju tehnologiju proizvodnje, adekvatnim projektiranjem i upravljanjem našim procesima pri čemu posebnu pažnju posvećujemo štednji prirodnih resursa kao što su voda, električna energija, gorivo i plin.

Učinkovito upravljanje energijom osiguravamo kroz upravljanje energetskim aspektima u opsegu Proizvodnja proizvoda od mesa na lokaciji: tvornički krug – Gavrilovićev trg 1, 44250 Petrinja.

Temeljna načela upravljanja energijom zasnovana su na sljedećim opredjeljenjima:

 • Kontinuirano poboljšanje energetske učinkovitosti
 • Osiguranje dostupnosti informacija i svih potrebnih resursa potrebnih za realizaciju općih i pojedinačnih energetskih ciljeva
 • Osiguranje nabavke energetsko efikasnih proizvoda i usluga te razvoj energetsko učinkovitih procesa
 • Definiranje konteksta organizacije vezanih uz sustav upravljanja energijom te definiranje potreba i očekivanja zainteresiranih strana
 • Procjena rizika i prilika vezanih uz sustav upravljanja energijom

 

Definirajući budućnost Uprava Gavrilović d.o.o. svojim načinom upravljanja osigurava:

 • usklađenost sa svim zakonskim propisima
 • resurse i edukaciju potrebnu za provedbu ove politike
 • procjenu djelotvornosti i usklađenosti s postavljenim ciljevima i ciljanim vrijednostima
 • provođenje kontinuiranog poboljšanja sustava upravljanja energijom
 • dostupnost informacija zainteresiranim stranama
 • poticanje održivog energetskog razvoja

 

U skladu s načelima transparentnosti Uprava Gavrilović d.o.o. osigurala je dostupnost ove politike svojim zaposlenicima i svim zainteresiranim stranama.

 

Petrinja, 28.03.2023.
Član Uprave Georg ml. Gavrilović

Politika zaštite osobnih podataka

Ovom politikom Uprava društva Gavrilović d.o.o. određuje stav organizacije prema osobnim podacima, definira i potvrđuje pravila i odgovornosti te daje punu podršku sustavu zaštite osobnih podataka. Osobni podaci koje Gavrilović d.o.o. prikuplja i obrađuje u svom radu smatraju se povjerljivom informacijskom imovinom koja je organizaciji ustupljena od strane njihovih vlasnika. Ovim se podacima pristupa s posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo u skladu sa svrhom prikupljanja.

Prikupljanje osobnih podataka se provodi isključivo u skladu sa zakonskim propisima i etičkim načelima. Osobne je podatke dozvoljeno obrađivati samo kada za to postoji jasno određena i dokumentirana zakonska osnova ili ugovorni odnos, dok za sve ostale obrade podataka mora postojati jasno dokumentirana privola vlasnika ili njegovog opunomoćenika.

Dozvoljeno je prikupljati samo one podatke koji su za određenu svrhu stvarno i potrebni. Prije prikupljanja vlasnicima se pruža jasna informacija o razlogu prikupljanja, vrsti obrade i eventualno trećim osobama koje će informacijama pristupati.

Vlasnicima osobnih informacija omogućujemo pravo na pristup o tome koje osobne informacije posjedujemo i zašto se koriste, omogućujemo im ispravak netočnih i nadopunu osobnih podataka kao i mogućnost uskraćivanja prava na obradu ako se obrada temelji na privoli. Na zahtjev vlasnika, osobne informacije na temelju privole brišu se iz svih sustava. Vlasnik ima pravo na prenosivost svojih osobnih podataka.

Gavrilović d.o.o. ima uspostavljene i kontinuirano održavane Evidencije obrada osobnih podataka te su definirane odgovorne osobe za svaku obradu (opunomoćenici). Odgovorna osoba osigurava da se u obradu uključuju isključivo osobni podaci za čiju obradu postoji odgovarajuća privola, zakonska osnova ili poslovna potreba.

Sukladno provedenoj procjeni rizika s aspekta zaštite osobnih podataka, svi procesi i informacijski sustavi dizajnirani su tako da osiguravaju zaštitu osobnih podataka. Podaci se prikupljaju isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluga. Svi podaci se adekvatno osiguravaju.

Uspostavljene su procedure odgovora na incidente vezane uz narušavanje sigurnosti osobnih podataka te struktura odgovornosti za izvještavanje o ovim incidentima. U slučaju narušavanja osobnih podataka, Gavrilović d.o.o. će u roku od 72 sata po otkrivanju incidenta o tome izvijestiti nadležno tijelo te po potrebi i vlasnike osobnih podataka.

Prema Odluci o imenovanju tima za zaštitu osobnih podataka od 25.05.2018.g. Uprava je imenovala tim za zaštitu osobnih podataka u kojoj su navedene obveze i odgovornosti članova tima, a Odlukom o imenovanju osobe iz članka 29, stavak 6 Zakona o radu od 25.05.2018. imenovana je osoba ovlaštena za nadzor prikupljanja, obrade, korištenja i prosljeđivanja osobnih podataka u skladu s odredbama Opće uredbe i nacionalnog zakonodavstva.

Mjera definiranih ovom politikom moraju se pridržavati svi zaposlenici kao i treće strane koje u okviru svoje suradnje s Gavrilović d.o.o. ostvaruju pristup osobnim podacima.

 

Petrinja, 25.05.2018.
Član Uprave Georg ml. Gavrilović