eu projekti

OBAVIJEST O POČETKU PROVEDBE PROJEKTA „TRANZICIJA TVRTKE GAVRILOVIĆ D.O.O. NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO“

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA
IZ MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

https://next-generation-eu.europa.eu/index_hr

Opis projekta

Tvrtka Gavrilović d.o.o. je u prosincu 2023. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Tranzicija tvrtke Gavrilović d.o.o. na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“. Projekt je ostvario sufinanciranje putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “ Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“, Referentna oznaka: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost kao dio instrumenta EU sljedeće generacije.

Projekt čini nekoliko elemenata: A1) Nabava i instalacija proizvodne opreme i strojeva; A2) Nabava i instalacija softverskih rješenja; A3) Izgradnja fotonaponske elektrane; A4) Doprinos okolišnim ciljevima EU/zelenoj tranziciji; A5) Upravljanje projektom te A6) Promidžba i vidljivost. Uspješna provedba projekta će ojačati konkurentnost tvrtke kroz tranziciju na održivo, zeleno i otporno poslovanje s visokom razinom učinkovitosti resursa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Specifični cilj projekta je jačanje konkurentnosti i otpornosti tvrtke Gavrilović d.o.o. ulaganjem u zelenu tranziciju u cilju smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanja održivosti proizvodnje, očuvanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta te jačanja lokalne i regionalne konkurentnosti.

Opći cilj projekta je doprinos energetski i resursno učinkovitijem gospodarstvu kroz promicanje kružnog gospodarstva i dekarbonizacije energetski intenzivnih industrija.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećeg rezultata: Ojačana konkurentnost i otpornost tvrtke Gavrilović d.o.o., ulaganjem u zelenu tranziciju u cilju smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš.

U svrhu mjerenja postignuća odnosno specifičnog i općeg cilja projekta, navode se sljedeći pokazatelji kojima će rezultirati provedba projekta:

• Uštede u godišnjoj potrošnji primarne energije: 585,22 MWh/god
• Ugrađeni dodatni operativni kapaciteti za energiju iz obnovljivih izvora: 0,46 MW
• Količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije: 540,83 MWh/god
• Količina smanjenja emisije stakleničkih plinova kroz smanjenje emisije CO2: 62,12 t/god
• Porast zapošljavanja: 3 novih djelatnika

Razdoblje provedbe projekta

1.1.2023.-1.5.2026.

Ukupna vrijednost projekta

10.190.421,36 eura

Iznos EU potpore

3.928.757,07 eura

Voditelj projekta i kontakt osoba

Kristina Autischer, Direktorica Sektora razvoja poslovnih procesa / IT

Email

kristina.autischer@gavrilovic.hr

 

*Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

eu projekti

PROJEKT „POSTAVLJANJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE NA POSLOVNIM OBJEKTIMA TVRTKE GAVRILOVIĆ D.O.O.“

Nositelj projekta

GAVRILOVIĆ d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta projekta

5.643.294,40 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi

5.580.794,40 kn

EU udio u financiranju projekta

2.790.397,20 kn

Razdoblje provedbe projekta

17.4.2020.-28.12.2022.

Voditelj projekta i kontakt osoba

Mladen Kirin, Tehnički voditelj projekata

Email

mladen.kirin@gavrilovic.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
Operacija 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Predmet projekta

 • postavljanje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije iz sunca s priključnom snagom 1.010 kW

Ciljevi

 • uvesti korištenje obnovljivih izvora energije u proces proizvodnje mesnih prerađevina

Ostvareni rezultati

 • povećanje konkurentnosti proizvodnje
 • uvedeni obnovljivi izvori energije – fotonaponska elektrana
 • smanjeno korištenje električne energije iz distribucijske mreže

PROJEKT „NABAVA OPREME ZA PRERADU MESA SA SVRHOM MODERNIZACIJE PROIZVODNJE U POGONU GAVRILOVIĆ D.O.O.“

Nositelj projekta

GAVRILOVIĆ d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta projekta

58.650.380,14 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi

38.957.455,99 kn

EU udio u financiranju projekta

19.478.728,00 kn

Razdoblje provedbe projekta

26.11.2018.-31.12.2021.

Voditelj projekta i kontakt osoba

Kristina Autischer, Direktorica Sektora razvoja poslovnih procesa / IT

Email

kristina.autischer@gavrilovic.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
Operacija 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“
Projekt koji se provodi u sklopu Operacije 4.2.1. :

NABAVA OPREME ZA PRERADU MESA SA SVRHOM MODERNIZACIJE PROIZVODNJE U POGONU GAVRILOVIĆ d.o.o.

Predmet projekta

 • nabava nove opreme za preradu mesa
 • nabava nove opreme za digitalizaciju poslovnih procesa

Ciljevi

 • modernizirati proces proizvodnje
 • povećati konkurentnost poslovanja
 • ispuniti poslovne zahtjeve tržišta

Ostvareni rezultati

 • povećanje konkurentnosti proizvodnje
 • unapređenje tehnološkog procesa proizvodnje
 • digitalizacija poslovnih procesa

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela (16.556.918,80 HRK), a Republika Hrvatska s 15% udjela (2.921.809,20 HRK).