Kontakt

Gavrilović d.o.o.
Gavrilovićev trg 1
HR-44 250 Petrinja

 

Centrala

Tel: +385 (0)44 811 111
Fax: +385 (0)44 811 451

Uprava

Tel: +385 (0)44 811 041
Fax: +385 (0)44 816 382
E-mail: uprava@gavrilovic.hr

Prodaja

 

 Zagreb
Donje Svetice 127
10 000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 2394 930
          +385 (0)1 2394 933
          +385 (0)1 2394 849
E-mail: pc_zagreb@gavrilovic.hr

Rijeka
Osječka 47
51 000 Rijeka
Tel: +385 (0)51 516 933
E-mail: pc_rijeka@gavrilovic.hr

Split
Vranjički put 8
21 211 Vranjic
Tel: +385 (0)21 246 827
E-mail: pc_split@gavrilovic.hr

 

Izvoz

Jasmina Marić Cvijetinović
Tel: +385 (0)44 811 183
E-mail: export@gavrilovic.hr

 


Tvrtka:
GAVRILOVIĆ Prva hrvatska tvornica salame, sušena mesa i masti, Mate Gavrilovića potomci d.o.o.*

Skraćena tvrtka: GAVRILOVIĆ d.o.o.

Sjedište: 44 250 Petrinja, Gavrilovićev trg 1

Sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

MBS: 080068222

OIB: 83570236060

MB: 3710874

Temeljni kapital: 143.340.200,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Prezimena i ime članova Uprave društva: Georg Gavrilović, ml.

Banka i broj žiro računa: 2484008-1100147111 KOD RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB, PETRINJSKA 59

Zaštita osobnih podataka:

E-mail: zastita.podataka@gavrilovic.hr
Telefon: +385 (0) 44 811 220