Kontakt

Gavrilović d.o.o.
Gavrilovićev trg 1
HR-44 250 Petrinja

 

Centrala

Tel: +385 (0)44 811 111
Fax: +385 (0)44 811 451

Uprava

Tel: +385 (0)44 811 041
Fax: +385 (0)44 816 382
E-mail: uprava@gavrilovic.hr

Prodaja

 

Regija Kontinentalna Hrvatska te Istra i Kvarner

E-mail: KontinentalnaRHIstraiKvarner@gavrilovic.hr

Zagreb, Donje Svetice 127, 10 000 Zagreb

Tel +385 (0)1 2394 930
       
          +385 (0)1 2394 849


Rijeka
Osječka 47
51 000 Rijeka
Tel: +385 (0)51 516 933, +385(0)51 512 525

 

Split
E-mail:  dalmacija@gavrilovic.hr

Vranjički put 8
21 211 Vranjic
Tel: +385 (0)21 246 827

 

Izvoz

Jasmina Marić Cvijetinović
Tel: +385 (0)44 811 183
E-mail: export@gavrilovic.hr

 


Tvrtka:
GAVRILOVIĆ Prva hrvatska tvornica salame, sušena mesa i masti, M. Gavrilovića potomci d.o.o.*

Skraćena tvrtka: GAVRILOVIĆ d.o.o.

Sjedište: 44 250 Petrinja, Gavrilovićev trg 1

Sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

OIB: 83570236060

Temeljni kapital: 43.340.200,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Imena i preizimena članova Uprave društva:  Georg Gavrilović, ml.-član uprave; M. Gulam-prokurist; D. Šušteršić- prokurist

Banka i IBAN: Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN HR6924840081100147111, SWIFT RZBHHR2X • Erste& Steiermarkische bank d.d., Rijeka Jadranski trg 3a,51000 Rijeka, IBAN HR2024020061100621905, SWIFT ESBCHR22 • Sberbank d.d., Varšavska 9,10000 Zagreb, IBAN HR1825030071100004233, SWIFT VBCRHR22

Zaštita osobnih podataka:

E-mail: zastita.podataka@gavrilovic.hr
Telefon: +385 (0) 44 811 220