Izjava o privatnosti

GAVRILOVIĆ Prva hrvatska tvornica salame, sušena mesa i masti, M. Gavrilovića potomci, d.o.o., Gavrilovićev trg 1, 44250 Petrinja, Republika Hrvatska, OIB 83570236060, skraćena tvrtka Gavrilović d.o.o. (dalje u tekstu: Gavrilović d.o.o. ili Voditelj obrade) obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.gavrilovic.hr  u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679, Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka N.N. RH br. 42/2018).
Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno, zakonito i transparentno, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi s korištenjem Vaših osobnih podataka i rado ćemo Vam pomoći.

Ova Pravila zaštite privatnosti (dalje: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Pristup internetskoj stranici www.gavrilovic.hr je slobodan i ne zahtijeva registraciju.

Korištenjem ove Web stranice i/ili naših usluga dajete suglasnost da se vaši osobni podaci obrade na način koji je opisan u ovim Pravilima privatnosti.

Sadržaj

 1. Definicije iskorištene u ovim pravilima
 2. Principi zaštite podataka kojima se vodimo
 3. Kakva su Vaša prava u vezi s osobnim podacima
 4. Koje osobne podatke skupljamo o Vama
 5. Kako koristimo Vaše privatne podatke
 6. Tko još ima pristup Vašim privatnim podacima
 7. Kako štitimo Vaše podatke
 8. Informacije o kolačićima
 9. Kontakt informacije

1. Definicije

Osobni podaci – svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati.
Obrada – svaka radnja ili skup radnji izvršenih na Osobnim podacima ili skupu osobnih podataka.
Voditelj obrade - fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.
Izvršitelj obrade - fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.
Ispitanik – fizička osoba čiji se Osobni podaci obrađuju.  
Dijete – fizička osoba mlađa od 16 godina.

2. Principi zaštite podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne  u pružanju naših usluga. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Obećavamo da ćemo se voditi sljedećim principima zaštite podataka:

 • Obrada je zakonita. Aktivnosti naše obrade imaju zakonitu osnovu. Uvijek uzimamo u obzir Vaša prava prije obrade osobnih podataka. Pružit ćemo Vam informacije u vezi s obradom po zahtjevu.
 • Obrada je ograničena svojom svrhom. Aktivnosti naše obrade u skladu su sa svrhom zbog koje su osobni podaci skupljeni.
 • Obrada je završena s minimalnim podacima. Mi skupljamo i obrađujemo minimalnu količinu Vaših osobnih podataka potrebnih za bilo koju svrhu.
 • Obrada je ograničena vremenskim intervalom. Nećemo čuvati Vaše osobne podatke duže no što je potrebno, osim ako zakonskim propisom nije drugačije određeno.
 • Učinit ćemo sve kako bi se osigurala točnost podataka.
 • Učinit ćemo sve kako bi se osigurao integritet i povjerljivost podataka.

3. Prava Ispitanika

Ispitanik ima sljedeća prava:

 1. Pravo na informaciju – podrazumijeva da imate pravo znati obrađuju li se Vaši privatni podaci; koji podaci su skupljeni, odakle se dobivaju i zašto se i od strane koga obrađuju.
 2. Pravo na pristup – podrazumijeva da imate pravo da pristupite podacima skupljenim o Vama i od Vas. To uključuje i pravo na zahtjev i dobivanje kopije skupljenih Vaših osobnih podataka.
 3. Pravo na ispravku – podrazumijeva da imate pravo da zatražite ispravku ili brisanje Vaših osobnih podataka koji su netočni ili necjeloviti.
 4. Pravo na brisanje – podrazumijeva da u određenim okolnostima možete zatražiti brisanje Vaših privatnih podataka iz naših zapisa.
 5. Pravo na ograničavanje obrade – podrazumijeva da ako se određeni uvjeti ispune, imate pravo ograničiti obradu Vaših osobnih podataka.
 6. Pravo na prigovor na obradu – podrazumijeva da u određenim slučajevima imate pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, na primjer u slučaju direktnog marketinga.
 7. Pravo na prigovor na automatsku obradu – podrazumijeva da imate pravo na prigovor na automatsku obradu, uključujući profiliranje; i da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi. Ovo pravo možete iskoristiti kada god postoji ishod profiliranja, koji prouzrokuju pravne efekte koji se Vas tiču ili se djelomično odnose na Vas.
 8. Pravo na prijenos podataka – imate pravo nabaviti Vaše osobne podatke u format koje uređaj može čitati ili ako je to izvodivo, direktan transfer od jednog Voditelja obrade na drugog.
 9. Pravo na podnošenje žalbe – u slučaju da odbijemo Vaš zahtjev, garantiran pravom na pristup, dostavit ćemo Vam razlog zašto se to dogodilo. Ako niste zadovoljni kako se prema Vašem zahtjevu odnosi, molimo Vas da nas kontaktirate.
 10. Pravo na pomoć nadzornog tijela – podrazumijeva da imate pravo na pomoć od strane nadzornog tijela Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr  i pravo na druga pravna sredstva, kao što je zahtjev za naknadu štete.
 11. Pravo na povlačenje suglasnosti – imate pravo da povučete bilo koju suglasnost na obradu osobnih podataka.

4. Podaci koje skupljamo

Informacije automatski skupljene o Vama

To podrazumijeva informacije koje se automatski skladište putem kolačića ili drugih alata za sesije. Ove informacije se koriste zbog poboljšanja korisničkog iskustva. Kada koristite ili gledate sadržaj naše stranice, Vaše aktivnosti moraju biti prijavljene.

Javno dostupne informacije.

Možemo sakupiti informacije o Vama koje su javno dostupne.

5. Kako koristimo Vaše privatne podatke

Koristimo Vaše osobne podatke s ciljem da:

 • pružimo informacije o tvrtki Gavrilović d.o.o. i o našim proizvodima
 • poboljšamo Vaše korisničko iskustvo;

Koristimo Vaše osobne podatke na osnovu legitimnih razloga i/ili uz Vašu suglasnost, u sljedeće svrhe:

Uz Vaš pristanak obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

Otvorene zamolbe za posao
Podatke koje nam pošaljete kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se isključivo u svrhe obavljanja selekcijskog postupka pri zapošljavanju, a čuvaju se najduže dvije godine.

Za promidžbene nagradne igre i nagradni natječaji
Gavrilović d.o.o. povremeno organizira  nagradne igre i nagradna natjecanja. Osobne podatke koje prikupljamo na ovaj način obrađujemo isključivo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno natjecanja (npr. objava imena dobitnika za kontaktiranje dobitnika, dostave nagrade i sl.). Za sudjelovanje u nagradnoj igri ili natječaju potrebni su nam vaše ime i prezime, e-mail, kontakt telefon i adresa za dostavu nagrade. Isto tako od Vas možemo tražiti dodatne informacije koje će biti definirane pravilima nagradne igre ili natječaja (npr. broj računa od kupljene robe ili sl.).
Prikupljene podatke brisati ćemo nakon isteka 6 mjeseci od dana objave dobitnika.

Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo ispunili obavezu koja dolazi iz zakona i/ili koristimo Vaše osobne podatke za opcije koje su predviđene zakonom. Zadržavamo pravo anonimnosti prikupljenih osobnih podataka i upotrebe takvih podataka. Koristit ćemo podatke van okvira Pravilnika samo kada su anonimni.

Mogli bismo obraditi Vaše osobne podatke u dodatne svrhe, ali da su u skladu s prvobitnom svrhom  za koju su prikupljeni podaci. Da bismo to uradili, osiguravamo:

 • veza između svrhe, konteksta i prirode osobnih podataka je pogodna za daljnju obradu;
 • daljnja obrada ni na koji način neće nauditi Vašim interesima i
 • uvijek bi postojala određena zaštita za obradu.

Uvijek ćemo Vas Obavijestiti o daljnjoj obradi i svrsi.

6. Tko još može pristupiti Vašim osobnim podacima

Ne dijelimo Vaše osobne podatke s nepoznatima. Osobni podaci se u određenim slučajevima dostavljaju našim partnerima kojima vjerujemo s ciljem pružanja usluge kako treba ili poboljšanja korisničkog iskustva. Dijelimo Vaše podatke s:

Našim partnerima za obradu:

 • Euroart93 d.o.o.

Radimo samo s partnerima za obradu(Izvršiteljima obrade)  koji su u stanju pružiti adekvatan nivo zaštite Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke objavljujemo trećim stranama ili javnim službenicima kada smo legalno obavezni to napraviti. Vaše osobne podatke bismo mogli otkriti trećim stranama, ako ste dali suglasnost ili postoji druga pravna osnova za to.

7. Kako štitimo Vaše podatke

Činimo najbolje da čuvamo Vaše osobne podatke kao sigurne. Koristimo sigurne protokole za komunikaciju i prijenos podataka (kao što je HTTPS). Koristimo se anonimnošću i pseudonimima, gdje je prikladno. Nadgledamo naše sisteme za moguće ranjivosti i napade.

Iako dajemo sve od sebe, mi Vam ne možemo garantirati potpunu sigurnost informacija. Međutim, obećavamo da ćemo obavijestiti nadležne tijela u slučaju kršenja podatka. Također, obavijestit ćemo Vas i ako postoji prijetnja za Vaša prava ili interese. Učinit ćemo sve razumno, kako bismo spriječili kršenja sigurnosti i pružit ćemo pomoć nadležnim tijelima, ako do kršenja dođe.
 
Djeca
Ne namjeravamo sakupljati ili saznavati informacije o djeci. Ne ciljamo djecu našim uslugama.

8. Kolačići i druge tehnologije koje koristimo

Koristimo kolačiće i/ili slične tehnologije kako bismo pratili kretanje korisnika i sakupljali informacije o korisnicima. Ovo se radi u cilju poboljšanja korisničkog iskustva.

Kolačić je mali tekstualni dokument sačuvan u Vašem računalu. Kolačići skladište informacije koji pomažu da stranice rade. Samo mi imamo pristup kolačićima s naše stranice. Možete kontrolirati svoje kolačiće na nivou pretraživača. Izbor da onemogućite kolačiće mogu ometati upotrebu određenih funkcija.

Koristimo kolačiće u sljedeće svrhe:

 • Potrebni kolačići – ovi kolačići su Vam potrebni kako biste koristili važne funkcije na našoj stranici, kao što je prijavljivanje. Ovi kolačići ne skupljaju nikakve osobne informacije.
 • Analitički kolačići – ove kolačiće koristimo kako bismo pratili upotrebu i performanse naše stranice i usluga.
 • Reklamni kolačići – ovi kolačići se koriste za isporuku reklama koje su Vam relevantne i u skladu s Vašim interesima. Dodatno, koriste se kako bi ograničili broj koliko ste puta vidjeli reklamu. Najčešće su smješteni na stranici od strane reklamne mreže uz dozvolu operatora stranice. Ovi kolačići pamte da ste posjetili stranicu i ta informacija se dijeli s drugim tijelima, kao što su oglašivači. Često su ciljanje i reklamni kolačići u vezi sa funkcionalnošću stranice, koje pružaju druga tijela.

Možete ukloniti kolačiće sačuvane u svom računalu putem podešavanja unutar pretraživača. Kao alternative, možete kontrolirati kolačiće treće strane koristeći platforme za poboljšanje privatnosti, kao što su optout.aboutads.info ili youronlinechoices.com. Za više informacija o kolačićima, pogledajte allaboutcookies.org.

Koristimo Google Analitiku kako bismo mjerili promet na našoj stranici. Google ima svoja pravila o privatnosti koja možete pročitati ovdje. Ako želite odustati od praćenja od strane Google Analitike, posjetite Google Analytics opt-out stranicu.

Na našoj web stranici možete pronaći i značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama. Stoga vas molimo da se upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

9. Kontakt informacije

Gavrilović d.o.o.
HR, 44250 Petrinja, Gavrilovićev trg 1

Tim za zaštitu podataka,
E-mail: zastita.podataka@gavrilovic.hr
Telefon: +385 (0) 44 811 220

Promjene Pravila o privatnosti

Zadržavamo pravo da napravimo promjene pravila o privatnosti.
Posljednja izmjena je unijeta [25.05.2018].
U slučaju promjena ovih Pravila obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.