S normom ISO 14001 Gavrilović postao još „zeleniji“

S normom ISO 14001 Gavrilović postao još „zeleniji“

Svoju opredijeljenost prema zaštiti okoliša Gavrilović je potvrdio uvođenjem sustava upravljanja okolišem prema međunarodnoj normi ISO 14001:2004.

U prosincu 2012. godine, Međunarodna certifikacijska tvrtka SGS Adriatica d.o.o., provela je certifikacijski audit te Gavriloviću dodijelila „zeleni" certifikat. Tako je Gavrilović proširio svoj postojeći integrirani sustav upravljanja i sustavu kvalitete ISO 9001 i sigurnosti hrane ISO 22000 dodao i sustav za upravljanje okolišem ISO 14001.

„Dobivanje ovog certifikata rezultat je višegodišnjeg truda svih naših djelatnika, a pogotovo je potvrda rada i truda naše Službe upravljanja okolišem. Cilj nam je smanjivati negativne utjecaje na okoliš i kontinuirano poboljšavati učinke upravljanja okolišem. Naša Politika okoliša obvezuje nas na kontinuiranu brigu i neprestano poboljšavanje rezultata upravljanja okolišem. Na temelju planova za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, čija je prvenstvena svrha prevencija onečišćenja okoliša, spremni smo brzo reagirati u slučaju izvanrednih situacija." izjavio je Gjuro Gavrilović, predsjednik Uprave Gavrilovića, prilikom dodjele certifikata.

Gavrilović je jedna od najstarijih obiteljskih i mesnih industrija u svijetu i oduvijek se razvijao na principima održivosti te uz prijateljski odnos prema okolišu. Gavrilović kontinuirano procjenjuje utjecaj na okoliš i o tome informira zainteresirane strane, a svoje znanje i iskustvo u upravljanju okolišem dijeli s poslovnim partnerima.