Nova pakiranja Gavrilović svježega mesa

Nova pakiranja Gavrilović svježega mesa

Od ovoga smo tjedna na domaće tržište lansirali novo pakiranje svježega mesa pakiranoga u kontroliranoj atmosferi tzv. MAP ili FRIŠPAK.

Svježe pakirano meso brandirano je pod krovnim brandom Gavrilović u četiri osnovne kategorije - svinjetina, junetina, mljevena mesa i grill program.

Zbog bolje prepoznatljivosti na policama, svaku smo kategoriju označili jednom bojom. Povećali smo i prosječnu težinu pakovine na cca 800 grama koja sada bolje odgovara potrebama potrošača.